Nina Malterud
Copyright © Nina Malterud / BONO
Forside: whiteout 2021, foto Øystein Klakegg.
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Webdesign: morf.no