Tekster om Malterud>

Tekster av Malterud>

Tekster relatert til kunsthåndverk, kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid>

"Finn Erik Alsos' minnepris"

Kunsthåndverk 3/2018

Deler av denne teksten bygger på nekrolog om Alsos fra 2015, skrevet i samarbeid med Gunnar Brunborg og Beth Wyller, publisert i Aftenposten.

Les teksten her (pdf)>

Noen sirklinger rundt kunst og kvalitet

Essay i Kulturrådets forskningssatsning Kunst, kultur og kvalitet, 2017

Se essayet på Kulturrådets side (www)>

Les bare teksten her (pdf)>

brikke, øye, hud

Katalog til egen utstilling i Galleri Format Oslo 2017

Se katalogen her (pdf)>

Les bare teksten her (pdf)>

ZWINGER I ARENDAL

Tekst til utstillingen Zwinger und Ich, Nettverk for nordisk samtidskeramikk, Bomuldsfabriken Arendal mai 2015

Les mer (pdf)>

"Ingen A4-utstilling, akkurat"

Anmeldelse av utstillingen KJENT UKJENT, Guttorm Guttormsgaards samlinger på Stenersenmuseet i Oslo,

Kunsthåndverk 4/2015

Les mer (pdf)>

"Forbi - eller fast i glasuren"

Anmeldelse av utstillingen Beyond G(l)aze, KODE i Bergen

Kunsthåndverk 1/2015

Les mer (pdf)>

Tekst til Ingrid Aarset katalog 2013

Les mer (pdf)>

Les mer om Ingrid Aarset på www.ingridaarset.no>

STILLE – tekst til egen utstilling i Kunstnerforbundet september 2012.

Les mer (pdf)>

Bare en kopp? Tekst i Elisa Helland-Hansens katalog KOPP 2011, basert på tidligere tekst i Kunsthåndverk fra 1984. Bildet under teksten viser en kopp av Helland-Hansen.

Les mer (pdf)>

Sirkel, tale til keramiker Jens Erlands utstilling i Skur 2, Stavanger 2010.

Les mer (pdf)>

Siri Brekke, Liv Midbøe, Kristine Thenman, katalog Arvika Konsthall, 2010.

Les mer (pdf)>

”… som å legge en tiger mellom to glassplater…”, tekst av Nina Malterud i katalog om tekstilkunstneren Gro Jessen, Oslo 2005. Katalogen kan bestilles via www.piamariaroll.no.

Les mer (pdf)>

”Lisbet Dæhlin”, tekst av Nina Malterud i Kunsthåndverk 3/2003.

Les mer (pdf)>

Tekster av Nina Malterud om eget arbeid i publikasjonen something old, something new,something borrowed, something blue, Kunsthøgskolen i Bergen, 2002:
”Skålen og flaten er konkret” Les mer (pdf)>

“Om bruk og kunst” Les mer (pdf)>

”As times go by – årene 1971-2001 i tilbakeblikk”, Kunsthåndverk

1-2/2001.

Les mer (pdf)>

”Mentalt og materielt”, tekst av Nina Malterud i katalog Gunilla Åkesson, Bergen 2001.

Les mer (pdf)>

”Gunilla Marie Åkesson: Geist und Materie”, Neue Keramik 11/2001, Berlin (tysk). Tekst av Nina Malterud fra Åkessons katalog, se over.

Les mer (pdf)>

”Jord og luft i rom og tid”, Nina Malterud om keramikerne Helene Kortner og Margon Lindberg, katalog 4 fra Norden, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 1998.

Les mer (pdf)>

Om eget arbeid, Nina Malterud i Kunsthåndverk 40/1991.

Les mer (pdf)>

”Mot til å skape”, artikkel av Nina Malterud i Kunsthåndverk 26-27/1987.

Les mer (pdf)>

”Bare en kopp?”, artikkel av Nina Malterud i Kunsthåndverk 13/1984.

Les mer (pdf)>