Tekster om Malterud>

Tekster av Malterud>

Tekster relatert til kunsthåndverk, kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid>

Nina Malterud: "1979: Vi kan jo bare lage vårt eget tidsskrift!" Om oppstarten av tidskriftet Kunsthåndverk. Kunsthåndverk 1 2020

Les mer (pdf)>

Nina Malterud: "Kunstnerisk frihet og offentlig ansvar. Min tid som rektor". Red. Nina Schjønsby; 245 år. Kunst- og designutdanningen i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, 2017

Les mer (pdf)>

Nina Malterud: "The Art University - a space for negotiating and sharing". Red. Tobjörn Lind: Artistic Research Yearbook 2016, Swedish Research Council.

Artikkelen er en utvidet versjon av keynote på Vetenskapsrådets årskonferanse om kunstnerisk forskning 2015

Les mer (pdf)>

Nina Malterud: "Supervisors' Support - Some Specific Challenges". Red. Mick Wilson og Schelte van Ruiten: SHARE Handbook for Artistic Research Education, ELIA 2013

SHARE is an international network, working to enhance the 'third cycle' of arts research and education (i-e. doctoral level studies) in Europe. The network was (co)funded 2010-2013 through the ERASMUS Lifelong Learning Programme, including 35 partners from 28 European countries.

Håndboken er resultat av tre års arbeid i SHARE nettverket. Artikkelen omhandler erfaring fra veiledersamlinger i det norske Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les mer (www)>

Les mer (pdf)>

 

Nina Malterud: "Kunstnerisk utviklingsarbeid - nødvendig og utfordrende", InFormation 1/2012, Høgskolen i Oslo og Akershus (nettpublikasjon).

InFormation - Nordic Journal of Art and Research - is an interdisciplinary peer-reviewed journal aimed at disseminating knowledge and experience from research and development projects based on artistic practice and reflection, art education, art theory, cultural theory and related areas.

Les mer (www)>

Les mer (pdf)>

Engelsk versjon (pdf)>

 

Crafting a Revolution
Can it be that craft art has no need of a ‘revolution’ or of a shift that a new paradigm per definition results in? Or are we now facing a new paradigm shift? These are among the questions posed in this article, previously published in the catalogue for the travelling exhibition Paradigm.
Nina Malterud, Lars Sture og Jorunn Veiteberg intervjuet av Synnøve Vik,
norwegiancrafts.no, 04/2011.

Les mer (www)>

Nina Malterud: ”Can you make Art without Research”, Art and Artistic Research, Zürich University of the Arts 2009 (engelsk). Publikasjon etter konferanse i Zürich 2008.

Les mer (pdf)>

”Keramikkutdanning – vedfyring eller intellektuell virksomhet?”, Brennpunkt Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen/Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen 2002. Publikasjonen var del av et forskningsprosjekt med dokumentarfilm, utstilling og seminar.

Les mer (pdf)>

Rektors tale ved 100-års markering Kunsthøgskolen i Bergen 2009

Les mer (pdf)>

Nina Malterud: “Why Sensuous Knowledge makes sense – Why artists should not leave research to researchers alone”, keynote fra konferansen Sensuous Knowledge - Creating a Tradition, arrangert av Kunsthøgskolen I Bergen 2004. Les mer (pdf)>

 

Artikler av Nina Malterud i årbøker fra Kunsthøgskolen i Bergen:

”Kunsthøgskulen på rett spor”, Årbok 2010

Les mer (pdf)>

”Å spille en rolle i en verden i endring”, Årbok 2009

Les mer (pdf)>

”Kunstnerisk utviklingsarbeid – rom for undersøkelse”, Årbok 2006-2007

Les mer (pdf)>

”Tverrfaglighet som strategi for faglig utvikling”, Årbok 2005-2006

Les mer (pdf)>

”Nytt bygg for fremtidens kunst- og designutdanning”, Årbok 2004-2005

Les mer (pdf)>

 

”Om å trene på frihet”, tekst av Nina Malterud i hovedfagskatalog Take Off, Kunsthøgskolen i Bergen 2000.

Les mer (pdf)>

Nina Malterud: "Være eller ikke være på kunstscenen",

Kunsthåndverk 2 1999

Kommentar til Lars Vilks' artikkel "Mellom kunst og håndverk", Kunsthåndverk 1/99

Les mer (pdf)>